آلفاباکس


رابطه عشق و صبر


رابطه صبر و عشق❤️


✅صبورى به اندازه‏ عشق است. 


1⃣آدمى به اندازه‌‏اى که چیزى را مى‌‏خواهد، بر آن پایدار مى‌‏ماند


2⃣ و در راه آن سختى‌‏ها را تحمّل مى‌‏نماید


3⃣و براى آن مقدّمه مى‌‏سازد


4⃣و زمینه فراهم مى‌‏آورد.


#صبرـعشق

نامه‌هاى بلوغ، ص۲۱۱.


 منبع این نوشته : منبع